30-sarjan kisa 15.7.2017

30-sarjan kisa 15.7.2017